بارکد

چارت سازمانی فروشگاه بزرگ پیام

مدیریت : آقای عباس سانبلی 

معاونت بازرگانی : آقای علی علیزاده

مدیریت امور اداری: آقای حمیدرضا قلندکی

  واحد ها :

   واحد انفورماتیک

خانم آرزو کرمیان (سرپرست واحد)

خانم مریم حیدری (متصدی واحد)

  واحد حسابداری

خانم فاطمه قبادی (سرپرست واحد)

آقای مصطفی فیروزی (ممیز ارشد)

خانم مهسا میبدی (حسابدار)

خانم آفاق همتی (خزانه دار)

آقای محمدرضا قیطاسی (واحد فروش)

آقای حامد خالدیان (کارپرداز)

صندوق

آقای جعفر ترک (صندوقدار)

آقای بهروز سلیمی(صندوقدار)

آقای سامان فرخی نیلاوره (صندوقدار)

خانم فتانه کهراری (صندوقدار)

خانم آزاده رنجبر (صندوقدار)

خانم نوشین محمدی (صندوقدار)

غرفه

آقای پیمان فلاحی (غرفه خواربار)

آقای مهدی محمدی (غرفه لبنیات)

آقای سعید محمدی (غرفه قصابی)

بازرسی

آقای مجید لطفی

واحد انبار

آقای سهراب نوری (سرپرست واحد)

آقای مرتضی وروایی (سرپرست واحد)

آقای عبدالرضا حیدریان

آقای محمدجواد علیزاده

آقای محمدرضا دهنوی

آقای یاسر بهجومنش

آقای حجت اله کرمی