بارکد

تلفن های تماس :  38224477        38222277        38223377
  
کد شهرستان : 083​
فکس :38254622-083
ایمیل :  info@payamtck.ir

کد پستی : 6714645671
آدرس : کرمانشاه بلوار شهید بهشتی - پایینتر از چهار راه بسیج - روبه روی تاکسیرانی